گریما مقالات.

سیرتحول گریم در ایران

تصاویر آموزشی : قدم به قدم قالب منفی تا مثبت با آلژینات

تغییر شکل بینی در گریم بوسیله خمیر بینی ( nose vax )

تصاویر آموزشی : شستشوی صحیح قلم مو

سایدبار کناری

error: متاسفانه امکان کپی وجود ندارد